Agility

Agility je kynologický šport, v ktorom sa naplno prejavuje súhra človeka a psa, ktorí tvoria jeden tím. Tím prekonáva parkúr, ktorý je postavený z rôznych prekážok (skočky, kladina, hojdačka, tunely, slalom, kruh, múr a iné.), čo najpresnejšie a najrýchlejšie. Agility sa môžu venovať všetky psy, aj kríženci. Sú rozdelení do troch veľkostných kategórií – Small, Mediu, Large. Dôraz je kladený na priateľský kontakt a radosť z pohybu. Psovi a psovodovi by malo agility prinášať radosť a prehlbovať ich partnerský vzťah.
Tento krásny šport vznikol asi v 70-tych rokoch v Anglicku a postupne si získal svojich priaznivcov takmer na celom svete. V 90-tych rokoch sa agility dostalo aj na Slovensko.

 

Agility a Ja

Agility som sledovala vždy len tak zhora – z tribúny. V duchu som si myslela, keby to mohol robiť aj môj psík. Moje nadšenie vzrástlo, keď som na parkúre uvidela Yorkshirského teriéra. Vďaka Anitke som sa nebála prísť na cvičisko s mojimi „malúchmi“. Stella a Sunny boli veľmi šikovné, preto sme sa začali chodiť na cvičisko a užívať si hru, ktorá sa volá agility.

Stella a Sunny robia v agility veľké pokroky. Hoci sú malé, majú ale úžasnú inteligenciu a silnú túžbu ma potešiť.